Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI นะคะ



เข้าชม : 878
กิจกรรม "โปรซอฟท์ รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 59"

ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ โปรซอฟท์ สรงน้ำพระ + รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง 59



เข้าชม : 1236
Training HRMI 19/02/57 @ ห้องปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบรี

Training HRMI @ ห้องปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบรี



เข้าชม : 1646
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ได้จัดทำ “โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยด้วยมาตรฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll) ”



เข้าชม : 2569
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2557 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น



เข้าชม : 1592
โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ "Software Academy"

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.56 - 12 พ.ค.56 ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่)



เข้าชม : 2090
สานต่อโครงการ “เด็กดอยคีย์ข้อมูลสร้างอนาคต”

สานต่อโครงการ “เด็กดอยคีย์ข้อมูลสร้างอนาคต” Prosoft Group เปิดรับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูลผ่าน www.lionjob.com บริษัทในเครือธนาคารซอฟท์แวร์ร่วมแรงและแบ่งปัน



เข้าชม : 1813
เบิกบานต้อนรับสงกรานต์ไปกับ “ปาร์ตี้เสื้อลายดอก” ของชาวโปรซอฟท์

บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยงฉลองสงกรานต์ ภายใต้คอนเซ็ป “ ปาร์ตี้เสื้อลายดอก ” ขึ้น เมื่อค่ำวันที่ 8 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหญ้าของบริษัทโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย



เข้าชม : 2374
คุณอภิชาต เพิ่มชวลิต และคุณพรทิพย์ พานิช ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 อ. อภิชาต เพิ่มชวลิต อาจารย์พิเศษในสถาบันชั้นนำของประเทศ นักแปลและล่าม อีกทั้งเป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบริษัท CPIM Thailand และ PROENGITECH INTERNATIONAL และคุณพรทิพย์ พานิช ผู้บริหารบริษัท Bsmart Marketing ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและสำนักงานของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่



เข้าชม : 1917
คุณสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี (SIPA) เยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556 คุณสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA และคณะ เข้าเยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์



เข้าชม : 1892
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | Next
Company
News