Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด" ราคาถูกว่ารายอื่นๆ และภาพโดยรวมของระบบค่อนข้างสมบูรณ์ "

  คุณ วัลลภ พยัคฆ์เกษม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : - 

 ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 ล้านบาท     
 จำนวนพนักงาน : 470  คน

สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

 " ราคาถูกว่ารายอื่นๆ และภาพโดยรวมของระบบค่อนข้างสมบูรณ์ "

โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

 " เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น "

 ความประทับใจต่อ Program/บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 

 " 1. Program มีการวางโครงสร้างข้อมูลไว้เป็นระบบดี การUpgrade version ทำได้ง่าย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   2. ตลอด 2 ปีที่รับบริการ รู้สึกว่า มีการพยายามปรับปรุงระบบ Support ให้ดีขึ้น ตรงนี้สำคัญมาก ขอให้พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
"


  เกี่ยวกับบริษัท:
http://www.lensowheel.com


บทความโดย : คุณ วัลลภ พยัคฆ์เกษม ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosofthrmi.com