Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

"เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มของกำลังคนมากขึ้นตัว ทำให้การเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการทำงานของพนักงานต่างๆทำไปด้วยความยุ่งยาก Prosoft HRMIสามารถลดขั้นตอนในการคำนวณภาษีเงินเดือน ด้วยระบบ Manual ซึ่งอาจจะมีการผิดพลาดได้ และยังมีระบบการเตือนเมื่อข้อมูลพนักงาน เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน ของพนักงานหมดลง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเตือนความจำให้แก่แผนกบุคคล ให้สามารถทำข้อมูลให้ Update ตลอดเวลา"


  คุณสมศรี สนธิสมบัติ
ตำแหน่ง : Assistant GM and Admin Manager

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : กิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ


ทุนจดทะเบียน : 11,000,000.00  บาท     
จำนวนพนักงาน : 100 คน


สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

 "เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มของกำลังคนมากขึ้น ประกอบกับมีการแตกสาขาเพิ่มขึ้น ทำให้การเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการทำงานของพนักงานต่างๆทำไปด้วยความยากลำบาก จึงเห็นความสำคัญของการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดเวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"


โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

 "ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลจาก  2-3 บริษัทและจากการได้ดูเจ้าหน้าที่ที่มา Present ให้ดู เมื่อเปรียบเทียบ กันแล้ว เห็นความแตกต่างของโปรแกรม ด้วยโปรแกรมของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มีความยืดหยุ่น ง่ายและสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูล ทางด้านทรัพยากรบุคคลหลายด้านเกือบครอบคลุมทั้งหมด แม้มีราคาที่แพงกว่า โปรแกรมอื่น ทางบริษัทจึงเลือกใช้ เนื่องจากบริษัท คำนึงถึงศักยภาพในการรองรับงานและสามารถ Support ได้เมื่อมีปัญหาการ     ใช้โปรแกรม"


Prosoft HRMI ของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด นช่วยลดปัญหาขั้นตอนในการทำงานได้อย่างไรบ้าง ?

 "สามารถลดขั้นตอนในการคำนวณภาษีเงินเดือน ด้วยระบบ Manual ซึ่งอาจจะมีการผิดพลาดได้ และยังมีระบบการเตือนเมื่อข้อมูลพนักงาน เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน ของพนักงานหมดลง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเตือนความจำให้แก่แผนกบุคคล ให้สามารถทำข้อมูลให้ Update ตลอดเวลา"


ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงทางด้าน Product หรือทางด้าน
 การบริการของทางบริษัท โปรซอฟท์คอมเทค จำกัด ?


 "ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ Prosoft อาจมีความยากในเบื้องต้น เนื่องจากความใหม่และ ไม่เคยชินในระบบ จึงอาจจะต้องมีการติดต่อสอบถามกับพนักงานหลายครั้ง พนักงานที่ให้บริการของ Prosfot จะต้องมีความอดทนกับความไม่รู้เรื่องของลุกค้าสูง ซึ่งก็ต้องขอชมเชยว่าพนักงานส่วนใหญ่ ให้บริการได้ดีมาก แต่อาจมีบางท่านที่อาจจะไม่ใจเย็นพอ และมีความอดทนน้อย ในการให้คำอธิบายกับลูกค้าที่ยังไม่ชิน เนื่องจากเพิ่งเคยเห็นหน้าตาของโปรแกรม และยังไม่ชิน ซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ Prosoft สูญเสียส่วนแบ่ง ทางการตลาด ในการที่ลูกค้าจะเลือกซื้อซ้ำ หรือ แนะนำให้กับบริษัทอื่น ก็อาจเป็นได้ แต่โดยรวมแล้ว หลังจากที่ใช้ได้ 2 เดือน ก็รู้สึกว่า “ รู้อย่างนี้ใช้ตั้งนานแล้ว”


เกี่ยวกับบริษัท: